Kancelaria adwokacka Katowice - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Kancelaria Adwokacka - Prawnik Magdalena Połacik

Kancelaria Adwokacka — Doradztwo i obsługa prawna

Adwokat Magdalena Połacik świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom z różnych sektorów gospodarki, oferując kompleksowe doradztwo prawne z zakresu nieruchomości, walki z ZUS, upadłości konsumenckiej, rozwodów, jak i wielu spraw w obrębie prawa rodzinnego oraz innych. Kancelaria adwokacka stale współpracuje z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi, jak również z kancelarią adwokat Mai Galas. Standardem w pracy naszej kancelarii prawnej jest rzetelność, terminowość oraz dokładność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego i poufności. Kompleksowość oferty i dbałość o zachowanie najwyższego standardu obsługi prawnej – takie cechy powinny charakteryzować działalność firm aktywnych na rynku usług prawnych. Założenia te gwarantują stały rozwój, nie tylko kancelarii adwokackiej, ale również całej branży. Budowanie zaufania klientów i kontrahentów poprzez profesjonalne i zaangażowane podejście prawników do każdej, indywidualnej sprawy, niezależnie czy dotyczy ona klienta indywidualnego, czy instytucjonalnego (firmowego) – kształtuje pozytywne wzorce, na których opiera się wzajemna relacja i współpraca z adwokatami.

Profesjonalna Adwokatura w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik prowadzi swoją działalność w oparciu o te właśnie dobre praktyki i zasady, bez których nie byłby możliwy stabilny rozwój i efektywne budowanie wizerunku firmy, na który w największym stopniu wpływa podstawowy czynnik – zadowolenie klientów. Wszyscy klienci – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – mogą liczyć na profesjonalną pomoc, indywidualne i przyjazne podejście ze strony kompetentnego zespołu, który tworzą specjaliści dysponujący nie tylko szeroką wiedzą fachową, ale również bogatym doświadczeniem i pasją. Dlatego nasz zespół tworzą prawnicy ze sporym stażem i dorobkiem, a także młodsi specjaliści, wnoszący w naszą pracę energię, pasję i zaangażowanie. Firma działa z powodzeniem w kilku miastach południowej Polski. Strukturę organizacyjną tworzą: kancelaria adwokacka – obsługująca Katowice, a także kancelaria prawna oferująca usługi klientom z miasta Sosnowiec. Śląski rynek usług prawnych jest konkurencyjny, tym bardziej o sukcesie tutejszych kancelarii decyduje najwyższy poziom kompetencji, uniwersalność oferty (szeroki przedmiot obsługi prawnej) i atrakcyjne warunki, na jakie mogą liczyć klienci.

Katowice adwokat - aspekty prawne to nasza specjalność

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Połacik oferuje usługi prawne w zakresie nieruchomości, upadłości konsumenckiej, prawa rodzinnego, kwestii ZUS oraz innych – w języku polskim co jest szczególnie doceniane przez firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym. Mogą one liczyć na pełen pakiet usług – nie tylko konsultacje i doradztwo, ale również przygotowywanie dokumentów i pism procesowych we wspomnianych wyżej językach. Oferta adwokata w Katowicach dotyczy także klientów indywidualnych. Kancelaria prawna działa na terenie aglomeracji śląskiej. Katowice są szczególnym miejscem, nie tylko na mapie województwa śląskiego, ale również całej Polski – to jeden z dynamiczniej rozwijających się ośrodków w kraju. Co za tym idzie – aktywną działalność prowadzi tu wiele firm związanych z różnymi branżami. Gęstość zaludnienia w regionie jest również wyjątkowa w skali kraju. To wszystko składa się na różnorodność i stopień skomplikowania tutejszego rynku usług prawnych. Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc m.in. w zakresie: prawa rzeczowego, karnego (materialnego i procesowego), spadkowego, rodzinnego, gospodarczego. Zapewniamy pełną obsługę prawną. Na naszą pomoc mogą liczyć również klienci zainteresowani stałą współpracą. Maksimum zaangażowania merytorycznego w każdą sprawę, przyjazna atmosfera, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i poufność – to według nas – gwarancja udanej dla obu stron współpracy i tych zasad ściśle przestrzegamy w naszej działalności.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS

Jedną z dziedzin, w jakich specjalizuje się nasza kancelaria adwokacka, są sprawy ZUS. Prawnik, który zajmuje się kwestiami podlegającymi ubezpieczeniom społecznym, w pierwszej kolejności zapoznaje się z konkretnym przypadkiem, z jakim zgłasza się klient. Chroni interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

W zakres czynności podejmowanych przez adwokata w Katowicach wchodzi między innymi sporządzanie odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do emerytury, renty oraz różnych form zasiłków celowych, a także sporządzenie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższy. Służy także doradztwem prawnym.

Pomoc prawnika w upadłości konsumenckiej

Proces, który ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, uznanej przez sąd za niewypłacalną, jest skomplikowaną procedurą. Możemy zaproponować wsparcie przy w postępowaniu mającym na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Adwokat może przeanalizować sytuację prawno-finansową klienta, doradzić w zakresie możliwych rozwiązań oraz pomóc mu przy sporządzeniu stosownego wniosku. Reprezentuje mocodawcę w negacjach z wierzycielami i przed sądami w całym kraju.

Dla osób, które borykają się z trudnościami finansowymi, często ostatecznym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. Prawnik może pomóc przejść przez wszystkie jej etapy.

Wsparcie adwokata w obszarze prawa rodzinnego

Ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie, pozbawienie, ograniczenie bądź przywrócenie władzy rodzicielskiej, alimenty na dziecko, kontakty z nim to tylko przykładowe kwestie, jakie reguluje prawo rodzinne. Adwokat, który podejmuje się tego rodzaju spraw, reprezentuje klientów także w postępowaniach o rozwód i separację, dotyczących podziału majątku lub rozdzielności majątkowej. Pomoc prawna w tym przypadku to nie tylko doradztwo, ale również wsparcie w zakresie przygotowywania pozwów, wniosków i innych pism procesowych, zbierania dowodów w sprawie oraz opracowywania strategii działania.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Świadczone przez naszą kancelarię adwokacką w Katowicach doradztwo prawne obejmuje także kwestie dotyczące nieruchomości. Adwokat zajmujący się tą dziedziną oferuje pomoc w zakresie sporządzania umów m.in. najmu, dzierżawy oraz ich opiniowania czy egzekwowania zapisów kontraktów, które dotyczą kupna i sprzedaży działek, lokali mieszkalnych, handlowych itd. Może służyć wsparciem podczas ich podziału, uaktualnienia ksiąg wieczystych oraz służebności i zasiedzenia. Zapewnia też obsługę w procesie inwestycyjno-budowlanym w tym m.in. reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych czy przy negocjowaniu umów.

Kwestie związane z nieruchomościami są często bardzo skomplikowane pod względem własnościowym, jak i przepisów, które je regulują, przez co stają się przyczyną różnych sporów między stronami chcącymi dowieść swoich racji. Adwokat, który się tym zajmuje na co dzień, może służyć wsparciem prawnym w próbie rozwiązania problemów na drodze sądowej.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY

SPÓŁKI COMMERGY MIX 1 SP. Z O.O. SERII AA 19, B 19, AB 19, C, C 19, D, D 19, E, E 19, F ORAZ COMMERGY SOLUTIONS SP. Z O.O. SERII A1, A2, A3, A1/b, A2/2, A4, AB, BB, AC, A1a, AW, AAA, AA2, AA3, A18 Niniejszym informuję, iż od maja 2020 r. Nowym Administratorem Zastawu w ww. Serii jest: Pani Adwokat Katarzyna Kulig (41-200 Sosnowiec, ul. Andersa 15, www.kkadwokaci.eu)

Usługi i specjalizacje naszej Kancelarii Adwokackiej