Kancelaria adwokacka - Adwokat Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka - Magdalena Połacik

Kancelaria Połacik Katowice
Katowice
+48 507-128-697

+48 32 202-11-65

 

Kancelaria Połacik Sosnowiec
Sosnowiec
+48 507-128-697

+48 32 233 10 39

Kancelaria Połacik Katowice
Częstochowa
+48 507-128-697

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Kancelaria Adwokacka - Prawnik Magdalena Połacik

Kancelaria Adwokacka — Doradztwo i obsługa prawna

Adwokat Magdalena Połacik świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom z różnych sektorów gospodarki, oferując kompleksowe doradztwo prawne z zakresu nieruchomości, walki z ZUS, upadłości konsumenckiej, rozwodów, jak i wielu spraw w obrębie prawa rodzinnego oraz innych. Kancelaria adwokacka stale współpracuje z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi, jak również z kancelarią adwokat Mai Galas. Standardem w pracy naszej kancelarii prawnej jest rzetelność, terminowość oraz dokładność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego i poufności. Kompleksowość oferty i dbałość o zachowanie najwyższego standardu obsługi prawnej – takie cechy powinny charakteryzować działalność firm aktywnych na rynku usług prawnych. Założenia te gwarantują stały rozwój, nie tylko kancelarii adwokackiej, ale również całej branży. Budowanie zaufania klientów i kontrahentów poprzez profesjonalne i zaangażowane podejście prawników do każdej, indywidualnej sprawy, niezależnie czy dotyczy ona klienta indywidualnego, czy instytucjonalnego (firmowego) – kształtuje pozytywne wzorce, na których opiera się wzajemna relacja i współpraca z adwokatami.

Profesjonalna Adwokatura w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik prowadzi swoją działalność w oparciu o te właśnie dobre praktyki i zasady, bez których nie byłby możliwy stabilny rozwój i efektywne budowanie wizerunku firmy, na który w największym stopniu wpływa podstawowy czynnik – zadowolenie klientów. Wszyscy klienci – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – mogą liczyć na profesjonalną pomoc, indywidualne i przyjazne podejście ze strony kompetentnego zespołu, który tworzą specjaliści dysponujący nie tylko szeroką wiedzą fachową, ale również bogatym doświadczeniem i pasją. Dlatego nasz zespół tworzą prawnicy ze sporym stażem i dorobkiem, a także młodsi specjaliści, wnoszący w naszą pracę energię, pasję i zaangażowanie. Firma działa z powodzeniem w kilku miastach południowej Polski. Strukturę organizacyjną tworzą: kancelaria adwokacka – obsługująca Katowice, a także kancelaria prawna oferująca usługi klientom z miasta Sosnowiec. Śląski rynek usług prawnych jest konkurencyjny, tym bardziej o sukcesie tutejszych kancelarii decyduje najwyższy poziom kompetencji, uniwersalność oferty (szeroki przedmiot obsługi prawnej) i atrakcyjne warunki, na jakie mogą liczyć klienci.

Aspekty prawne to nasza specjalność

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Połacik oferuje usługi prawne w zakresie nieruchomości, upadłości konsumenckiej, prawa rodzinnego, kwestii ZUS oraz innych – w języku polskim co jest szczególnie doceniane przez firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym. Mogą one liczyć na pełen pakiet usług – nie tylko konsultacje i doradztwo, ale również przygotowywanie dokumentów i pism procesowych we wspomnianych wyżej językach. Oferta dotyczy także klientów indywidualnych. Kancelaria prawna działa na terenie aglomeracji śląskiej. Katowice są szczególnym miejscem, nie tylko na mapie województwa śląskiego, ale również całej Polski – to jeden z dynamiczniej rozwijających się ośrodków w kraju. Co za tym idzie – aktywną działalność prowadzi tu wiele firm związanych z różnymi branżami. Gęstość zaludnienia w regionie jest również wyjątkowa w skali kraju. To wszystko składa się na różnorodność i stopień skomplikowania tutejszego rynku usług prawnych. Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc m.in. w zakresie: prawa rzeczowego, karnego (materialnego i procesowego), spadkowego, rodzinnego, gospodarczego. Zapewniamy pełną obsługę prawną. Na naszą pomoc mogą liczyć również klienci zainteresowani stałą współpracą. Maksimum zaangażowania merytorycznego w każdą sprawę, przyjazna atmosfera, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i poufność – to według nas – gwarancja udanej dla obu stron współpracy i tych zasad ściśle przestrzegamy w naszej działalności.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS

Jedną z dziedzin, w jakich specjalizuje się nasza kancelaria adwokacka, są sprawy ZUS. Prawnik, który zajmuje się kwestiami podlegającymi ubezpieczeniom społecznym, w pierwszej kolejności zapoznaje się z konkretnym przypadkiem, z jakim zgłasza się klient. Chroni interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

W zakres czynności podejmowanych przez prawnika wchodzi między innymi sporządzanie odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do emerytury, renty oraz różnych form zasiłków celowych, a także sporządzenie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższy. Służy także doradztwem prawnym.

Pomoc prawnika w upadłości konsumenckiej

Proces, który ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, uznanej przez sąd za niewypłacalną, jest skomplikowaną procedurą. Możemy zaproponować wsparcie przy w postępowaniu mającym na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Adwokat może przeanalizować sytuację prawno-finansową klienta, doradzić w zakresie możliwych rozwiązań oraz pomóc mu przy sporządzeniu stosownego wniosku. Reprezentuje mocodawcę w negacjach z wierzycielami i przed sądami w całym kraju.

Dla osób, które borykają się z trudnościami finansowymi, często ostatecznym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. Prawnik może pomóc przejść przez wszystkie jej etapy.

Wsparcie adwokata w obszarze prawa rodzinnego

Ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie, pozbawienie, ograniczenie bądź przywrócenie władzy rodzicielskiej, alimenty na dziecko, kontakty z nim to tylko przykładowe kwestie, jakie reguluje prawo rodzinne. Adwokat, który podejmuje się tego rodzaju spraw, reprezentuje klientów także w postępowaniach o rozwód i separację, dotyczących podziału majątku lub rozdzielności majątkowej. Pomoc prawna w tym przypadku to nie tylko doradztwo, ale również wsparcie w zakresie przygotowywania pozwów, wniosków i innych pism procesowych, zbierania dowodów w sprawie oraz opracowywania strategii działania.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Świadczone przez naszą kancelarię adwokacką doradztwo prawne obejmuje także kwestie dotyczące nieruchomości. Adwokat zajmujący się tą dziedziną oferuje pomoc w zakresie sporządzania umów m.in. najmu, dzierżawy oraz ich opiniowania czy egzekwowania zapisów kontraktów, które dotyczą kupna i sprzedaży działek, lokali mieszkalnych, handlowych itd. Może służyć wsparciem podczas ich podziału, uaktualnienia ksiąg wieczystych oraz służebności i zasiedzenia. Zapewnia też obsługę w procesie inwestycyjno-budowlanym w tym m.in. reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych czy przy negocjowaniu umów.

Kwestie związane z nieruchomościami są często bardzo skomplikowane pod względem własnościowym, jak i przepisów, które je regulują, przez co stają się przyczyną różnych sporów między stronami chcącymi dowieść swoich racji. Adwokat, który się tym zajmuje na co dzień, może służyć wsparciem prawnym w próbie rozwiązania problemów na drodze sądowej.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY

SPÓŁKI COMMERGY MIX 1 SP. Z O.O. SERII AA 19, B 19, AB 19, C, C 19, D, D 19, E, E 19, F ORAZ COMMERGY SOLUTIONS SP. Z O.O. SERII A1, A2, A3, A1/b, A2/2, A4, AB, BB, AC, A1a, AW, AAA, AA2, AA3, A18 Niniejszym informuję, iż od maja 2020 r. Nowym Administratorem Zastawu w ww. Serii jest: Pani Adwokat Katarzyna Kulig (41-200 Sosnowiec, ul. Andersa 15, www.kkadwokaci.eu)

Usługi i specjalizacje naszej Kancelarii Adwokackiej