Adwokat Sosnowiec, prawnik - doradztwo, pomoc prawna - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka - Magdalena Połacik

Kancelaria Połacik Katowice
Katowice
+48 507-128-697

+48 32 202-11-65

 

Kancelaria Połacik Sosnowiec
Sosnowiec
+48 507-128-697

+48 32 233 10 39

Kancelaria Połacik Katowice
Częstochowa
+48 507-128-697

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Sosnowiec

Adwokat Sosnowiec

Nasza kancelaria adwokacka - Sosnowiec posiada szeroki zakres usług prawnych, jakie świadczy dla klientów prywatnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji w Sosnowcu. Pomoc prawną oferujemy m.in. w zakresach obsługi przedsiębiorców oraz doradztwa w obszarze spraw dotyczących osób fizycznych. Pomoc proponowana przez adwokata z danej specjalizacji skoncentrowana jest na działaniach w interesie klienta potrzebującego pomocy prawnej w Sosnowcu.

Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię adwokacką w Sosnowcu

W ramach swojej działalności kancelarie adwokackie mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa. Świadczą pomoc klientom m.in. w postaci porad w sprawach:

  • cywilnych – przygotowywanie przez prawnika wszelkiego rodzaju umów, reprezentowanie mocodawcy przed sądami i innymi organami w postępowaniach np. o zapłatę, windykację wierzytelności,

  • rodzinnych – reprezentacja w procesie o rozwód lub separację, udział adwokata w mediacjach małżonków, wsparcie w sprawach dotyczących podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi lub ustalenia kontaktów z nimi, ustalenia ojcostwa, intercyzy,

  • spadkowych – prowadzenie postępowań o zachowek, stwierdzenie nabycia lub odrzucenie spadku, pomoc w sporządzeniu testamentu,

  • związanych z nieruchomościami – sprawdzanie ich stanu prawnego oraz kwestii dotyczących np. zniesienia współwłasności, naruszenia własności i posiadania, zasiedzenia, hipoteki, wsparcia przy sprzedaży/kupnie gruntów, lokali lub innych obiektów mieszkalnych, usługowych itd.,

  • karnych – przygotowywanie przez prawnika pism procesowych, wniosków, środków odwoławczych, podejmowanie czynności związanych z reprezentacją osób poszkodowanych, podejrzanych, jak również obrona oskarżonych w postępowaniach karnych na każdym etapie,

  • dotyczących ubezpieczeń społecznych – m.in. odwołania od decyzji ZUS, uprawnienie do renty lub emerytury, reprezentacja przed sądem.

W każdej sprawie, z jaką zgłosi się do kancelarii prawnej w Sosnowcu klient, nasz adwokat udzielając porady czy innej formy pomocy, zachowuje dyskrecję w ramach obowiązującej go tajemnicy zawodowej.

Obsługa prawna przedsiębiorców - prawnik Sosnowiec

Wśród usług, jakie proponuje kancelaria adwokacka w Sosnowcu, mieści się szeroko rozumiana obsługa prawna klientów biznesowych – w ramach jednorazowych zleceń lub stałej współpracy. W przypadku drugiej opcji przedsiębiorcy mogą m.in. na bieżąco – w zależności od zaistniałej konieczności – skontaktować się z adwokatem i otrzymać doradztwo w różnych sprawach. Oprócz tego mają możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego podczas:

  • spotkań z kontrahentami,

  • przedsądowych negocjacji zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, w tym np. dotyczących spłaty zaległych należności.

Zakres obsługi firm przez prawnika jest zawsze ustalany indywidualnie i zależy od profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Z jego wsparcia można skorzystać także w sytuacji rejestrowania firmy lub przeprowadzania różnego rodzaju przekształceń. 

Porady dla osób fizycznych i prawnych Sosnowiec

Najczęściej wizyta w kancelarii adwokackiej kojarzy się przede wszystkim z poradą w konkretnej sprawie. Nasz adwokat w Sosnowcu w ramach pomocy osobom fizycznym i prawnym wysłuchuje ich oraz analizuje przedłożone mu dokumenty i doradza możliwe rozwiązania. Na zlecenie sporządza opinie i przygotowuje pisma procesowe, zażalenia itp. do sądów oraz innych instytucji.

Warto mieć na uwadze, że nie każdy problem musi trafić na wokandę. Wiele postępowań można załatwić polubownie poprzez np. mediacje czy negocjacje z udziałem prawnika. Jest on bezstronnym uczestnikiem, który ma za zadanie działać z korzyścią dla strony, jaką reprezentuje.

Świadczone w Sosnowcu porady prawne dotyczą najczęściej codziennego życia – spraw o charakterze rodzinnym, zawieranych umów cywilnych czy kwestii związanych ze sporządzaniem testamentów oraz spadkiem. Nierzadko klienci spotykają się w kancelarii z adwokatem, aby uzyskać wsparcie w zakresie otrzymanych decyzji z ZUS-u czy rent albo emerytur. Pomagamy również w przypadku zadłużeń, kiedy dana osoba chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Doradztwo prawne adwokata może okazać się wstępem do dalszych działań, na jakie zdecyduje się klient, w tym np. złożenie pozwu czy wniosku do sądu. Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi upoważnia go do dokonywania czynności procesowych. W ramach pomocy prawnej reprezentacja klienta na wokandzie rozpoczyna się od ustalenia strategii postępowania i oceny szans powodzenia sprawy.

Pomoc prawna - adwokat Sosnowiec

Jej zakres jest dopasowywany do problemu, z jakim do kancelarii adwokackiej zgłasza się dana osoba. Pomoc prawna w Sosnowcu świadczona przez adwokata może mieć różny wymiar. To od decyzji klienta zależy, jakich działań będzie dotyczyć wsparcie prawnika: tylko porady prawne czy reprezentacji przed różnymi instytucjami, sądami itp.

Prawnik stara się szukać możliwych rozwiązań dla klienta i szybko reagować na dynamiczną sytuację procesową. Zdarza się, że pierwotnie ustalone strategie działania trzeba dostosowywać do nowych okoliczności pojawiających się w postępowaniu.

Usługi i pomoc prawna w naszej Kancelarii Adwokackiej w Sosnowcu


Dane teleadresowe - Adwokat Sosnowiec

ul. Czarna 4 lok. 24
tel.: +48 507 128 697 ; +48 32 233 10 39
e-mail: biuro@adwokatpolacik.pl