Adwokat Sosnowiec, prawnik - doradztwo, pomoc prawna - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Sosnowiec

Adwokat Sosnowiec

Nasza kancelaria adwokacka - Sosnowiec posiada szeroki zakres usług prawnych, jakie świadczy dla klientów prywatnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji w Sosnowcu. Pomoc prawną oferujemy m.in. w zakresach obsługi przedsiębiorców oraz doradztwa w obszarze spraw dotyczących osób fizycznych. Pomoc proponowana przez adwokata z danej specjalizacji skoncentrowana jest na działaniach w interesie klienta potrzebującego pomocy prawnej w naszej kancelarii prawnej w Sosnowcu.

Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię adwokacką w Sosnowcu

W ramach swojej działalności kancelarie adwokackie mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa. Świadczą pomoc klientom m.in. w postaci porad w sprawach:

  • cywilnych – przygotowywanie przez prawnika wszelkiego rodzaju umów, reprezentowanie mocodawcy przed sądami i innymi organami w postępowaniach np. o zapłatę, windykację wierzytelności,

  • rodzinnych – reprezentacja w procesie o rozwód lub separację, udział adwokata w mediacjach małżonków, wsparcie w sprawach dotyczących podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi lub ustalenia kontaktów z nimi, ustalenia ojcostwa, intercyzy,

  • spadkowych – prowadzenie postępowań o zachowek, stwierdzenie nabycia lub odrzucenie spadku, pomoc w sporządzeniu testamentu,

  • związanych z nieruchomościami – sprawdzanie ich stanu prawnego oraz kwestii dotyczących np. zniesienia współwłasności, naruszenia własności i posiadania, zasiedzenia, hipoteki, wsparcia przy sprzedaży/kupnie gruntów, lokali lub innych obiektów mieszkalnych, usługowych itd.,

  • karnych – przygotowywanie przez prawnika pism procesowych, wniosków, środków odwoławczych, podejmowanie czynności związanych z reprezentacją osób poszkodowanych, podejrzanych, jak również obrona oskarżonych w postępowaniach karnych na każdym etapie,

  • dotyczących ubezpieczeń społecznych – m.in. odwołania od decyzji ZUS, uprawnienie do renty lub emerytury, reprezentacja przed sądem.

W każdej sprawie, z jaką zgłosi się do kancelarii prawnej w Sosnowcu klient, nasz adwokat udzielając porady czy innej formy pomocy, zachowuje dyskrecję w ramach obowiązującej go tajemnicy zawodowej.

Obsługa prawna przedsiębiorców - prawnik Sosnowiec

Wśród usług, jakie proponuje kancelaria adwokacka w Sosnowcu, mieści się szeroko rozumiana obsługa prawna klientów biznesowych – w ramach jednorazowych zleceń lub stałej współpracy. W przypadku drugiej opcji przedsiębiorcy mogą m.in. na bieżąco – w zależności od zaistniałej konieczności – skontaktować się z adwokatem i otrzymać doradztwo w różnych sprawach. Oprócz tego mają możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego podczas:

  • spotkań z kontrahentami,

  • przedsądowych negocjacji zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, w tym np. dotyczących spłaty zaległych należności.

Zakres obsługi firm przez prawnika jest zawsze ustalany indywidualnie i zależy od profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Z jego wsparcia można skorzystać także w sytuacji rejestrowania firmy lub przeprowadzania różnego rodzaju przekształceń. 

Porady dla osób fizycznych i prawnych Sosnowiec

Najczęściej wizyta w kancelarii adwokackiej kojarzy się przede wszystkim z poradą w konkretnej sprawie. Nasz adwokat w Sosnowcu w ramach pomocy osobom fizycznym i prawnym wysłuchuje ich oraz analizuje przedłożone mu dokumenty i doradza możliwe rozwiązania. Na zlecenie sporządza opinie i przygotowuje pisma procesowe, zażalenia itp. do sądów oraz innych instytucji.

Wybierając Kancelarię Prawną w Sosnowcu, warto mieć na uwadze, że nie każdy problem musi trafić na wokandę. Wiele postępowań można załatwić polubownie poprzez np. mediacje czy negocjacje z udziałem prawnika. Jest on bezstronnym uczestnikiem, który ma za zadanie działać z korzyścią dla strony, jaką reprezentuje.

Świadczone w Sosnowcu porady prawne dotyczą najczęściej codziennego życia – spraw o charakterze rodzinnym, zawieranych umów cywilnych czy kwestii związanych ze sporządzaniem testamentów oraz spadkiem. Nierzadko klienci spotykają się w kancelarii z adwokatem, aby uzyskać wsparcie w zakresie otrzymanych decyzji z ZUS-u czy rent albo emerytur. Pomagamy również w przypadku zadłużeń, kiedy dana osoba chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Doradztwo prawne adwokata może okazać się wstępem do dalszych działań, na jakie zdecyduje się klient, w tym np. złożenie pozwu czy wniosku do sądu. Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi upoważnia go do dokonywania czynności procesowych. W ramach pomocy prawnej reprezentacja klienta na wokandzie rozpoczyna się od ustalenia strategii postępowania i oceny szans powodzenia sprawy.

Pomoc prawna - adwokat Sosnowiec

Jej zakres jest dopasowywany do problemu, z jakim do kancelarii adwokackiej zgłasza się dana osoba. Pomoc prawna w Sosnowcu świadczona przez adwokata może mieć różny wymiar. To od decyzji klienta zależy, jakich działań będzie dotyczyć wsparcie prawnika: tylko porady prawne czy reprezentacji przed różnymi instytucjami, sądami itp.

Prawnik stara się szukać możliwych rozwiązań dla klienta i szybko reagować na dynamiczną sytuację procesową. Zdarza się, że pierwotnie ustalone strategie działania trzeba dostosowywać do nowych okoliczności pojawiających się w postępowaniu.

Usługi i pomoc prawna w naszej Kancelarii Adwokackiej w Sosnowcu


Dane teleadresowe - Adwokat Sosnowiec

ul. Generała Władysława Andersa 15 lok. 208
tel.: +48 507 128 697 ; +48 32 233 10 39
e-mail: biuro@adwokatpolacik.pl