Adwokat w sprawach ZUS, prawnik do spraw walki z ZUS - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Odwołanie od decyzji ZUS - Katowice

Adwokat do spraw ZUS, odwołanie od decyzji ZUS

ZUS porady prawne - ubezpieczenia społeczne są przedmiotem szczególnego rodzaju umów – w związku z tym jest to dość wyjątkowy obszar obsługi prawnej. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy na temat zasad rządzących ubezpieczeniami tego rodzaju, nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia różnego rodzaju spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno w Katowicach, jak i w Częstochowie czy Sosnowcu. Gwarantujemy najlepszej jakości usługi doradcze, ale również pełną obsługę spraw, których przedmiotem są relacje stanowiące przedmiot umów ubezpieczenia. Szczególnie istotne z punktu widzenia naszych klientów są sprawy sporne związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i podejmowanymi przez tę instytucję niekorzystnymi decyzjami, mającymi niebagatelny wpływ na kondycję prawną i finansową ubezpieczonych. Podjęcie przez ZUS takiej decyzji nie oznacza, że od razu ma ona moc obowiązującą – warto skorzystać z możliwości jej zanegowania. Liczba podejmowanych przez naszą kancelarię spraw tego typu wskazuje na rzeczywistą skalę problemów natury prawno-ubezpieczeniowej.

Adwokat od odwołanie od decyzji ZUS

Sporządzanie odwołań do ZUS - Katowice

Proponujemy naszym klientom pełen pakiet usług związanych z obsługą spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych – takich jak odwołanie od decyzji ZUS i porady prawne dotyczące ZUS. To zdecydowanie najczęściej podejmowane przez nas działanie w tym zakresie, jeśli chodzi o Katowice i całą aglomerację. Kwestii spornych w relacjach: Ubezpieczony – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zdecydowanie więcej. Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, które pozwala nam podejmować wiele innych spraw związanych z przedmiotem ubezpieczeń społecznych i finalizować je z korzyścią dla naszych klientów. Najczęstsze problemy, z jakimi trafiają do nas klienci dotyczą nie tylko konieczności odwołania od decyzji ZUS, ale również m.in. kwestii posiadania uprawnień do renty lub emerytury, a także do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Podejmujemy się reprezentowania naszych klientów bezpośrednio przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych.

Adwokat do spraw ZUS

Reprezentowanie przed ZUS w procesie odwoławczym

Obszar ubezpieczeń społecznych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym, że system wykazuje wiele niedoskonałości, zbyt często wprowadzane są zmiany, które mają charakter bardziej rewolucyjny niż ewolucyjny. To powoduje dużą niepewność, zarówno w bieżącym funkcjonowaniu ZUS, jak i w interpretacji prawa ubezpieczeń społecznych. Nie jest to sytuacja pożądana ani korzystna dla ubezpieczonych, którzy często muszą zmagać się ze swego rodzaju chaosem informacyjnym. Oferujemy obsługę prawną i porady prawne ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych, niezależnie od stopnia skomplikowania każdej, zgłoszonej sprawy.

Usługi i specjalizacje ZUS w naszej Kancelarii Adwokackiej