Adwokat, prawnik do spraw nieruchomości - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Nieruchomości - Sosnowiec

Adwokat Nieruchomości

Adwokat Nieruchomości Magdalena Połacik oferuje klientom indywidualnym lub prowadzący działalność gospodarczą z CzęstochowyKatowic czy Sosnowca, którzy potrzebują pomocy w sprawach dotyczących obiektów mieszkalnych, działek itd., mogą skorzystać z niej w naszej kancelarii prawnej. Specjalizujący się w tym zakresie adwokat nieruchomości m.in. sporządza i weryfikuje umowy deweloperskie, najmu, dzierżawy itp. oraz dochodzi racji swoich klientów w postępowaniach toczących się przed sądami i urzędami m.in. na terenie Śląska. Ponadto prawnik do spraw nieruchomości wspiera właścicieli zarówno podczas umownego, jak i sądowego znoszenia współwłasności.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Na czym polega pomoc, jakiej udziela kancelaria prawna nieruchomości? Przede wszystkim doradzamy w sprawach dotyczących nabywania, zbywania i zagospodarowywania nieruchomości, jak również prowadzenia procesu budowlanego. Ponadto adwokat może wykonać analizę stanu prawnego danego obiektu oraz podjąć się reprezentacji klientów w postępowaniach o m.in.:

  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  • zasiedzenie,

  • ustanowienie służebności,

  • podział działki, domu, lokalu użytkowego itd.,

  • uzyskanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie,

  • eksmisję,

  • dochodzenie roszczeń z umów deweloperskich albo o roboty budowlane,

  • naruszenie własności lub jej posiadania.

Ponadto prawnik do spraw nieruchomości uczestniczy w sporach sąsiedzkich, a jeśli zachodzi taka konieczność, współpracuje w konkretnych przypadkach również z rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi.

Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli w przypadku egzekucji z nieruchomości. Adwokat od nieruchomości np. stara się doprowadzić do skierowania postępowania egzekucyjnego przeciwko innemu dobru materialnemu. Podejmuje się także negocjacji z kredytodawcami czy innymi podmiotami mającymi na celu zawarcie układu restrukturyzacyjnego.

W ramach świadczonych usług kancelaria prawna oferuje też pomoc prawnika w kwestiach lokalowych i w konfrontacjach ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Doradzamy przy ustanawianiu i przenoszeniu hipoteki.

Adwokat od nieruchomości - kancelaria prawna

Przepisy regulujące stan prawny gruntów (zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych), budynków i lokali są niezwykle skomplikowane. Specjalizujący się w nich adwokat na bieżąco śledzi zachodzące zmiany. Ponadto analizuje orzecznictwo sądowe oraz działania podejmowane przez urzędy i organy państwowe i samorządowe w tym zakresie. Rolą prawnika jest również ochrona interesów finansowych mocodawców we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Kancelaria prawna nieruchomości obsługuje klientów z KatowicCzęstochowy i Sosnowca, którzy szukają porady prawnej oraz reprezentacji w:

  • procesach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi,

  • postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

Świadczymy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy posiadaczami nieruchomości, planujemy nimi zostać, interesuje nas zakup nieruchomości w celach mieszkaniowych, czy inwestycyjnych, chcemy wynająć posiadaną nieruchomość albo zainteresowani jesteśmy wynajmem – w każdym przypadku decyzję warto podjąć po wcześniejszym szczegółowym zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu umowy.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego nieruchomości. Aby zapewnić najwyższej jakości usługi z tego obszaru, podjęliśmy również współpracę z innymi firmami – są to kancelarie notarialne oraz komornicze.

Rozpatrywanie spraw o własność nieruchomości

Zapewniamy kompleksową obsługę, w ramach której powierzone nam sprawy zostaną poddane szczegółowej analizie prawnej przez prawnika do spraw nieruchomości – nad prawidłowością tego rodzaju działań czuwać będzie posiadający odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie adwokat nieruchomości.

Nieruchomości stanowią przedmiot wielu spraw podejmowanych przez kancelarie w takich miastach jak Katowice, co jest charakterystyczne dla największych aglomeracji miejskich, pośród których górnośląska ma szczególny charakter. Decyduje o tym intensywny rozwój, a co za tym idzie – wiele różnorodnych transakcji – także na lokalnym rynku nieruchomości.

Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Wachlarz proponowanych usług jest na tyle szeroki, że możemy być pewni, iż świadczona przez nasz zespół i współpracujące z nami firmy pomoc prawna ma charakter kompleksowy i będzie cenna dla klientów.

Oferujemy między innymi prowadzenie spraw z zakresu naruszenia własności i posiadania, spraw o zasiedzenie, spraw dotyczących hipotek, użytkowania wieczystego, służebności, spółdzielczego prawa do lokalu, zniesienia współwłasności nieruchomości. Pomagamy też w rozwiązywaniu kwestii spornych dotyczących eksmisji.

Adwokat Nieruchomości

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości - Katowice, CzęstochowaSosnowiec

Proponujemy także wszechstronną, formalno-prawną pomoc przy finalizacji tak istotnych z punktu widzenia klienta aktów jak umowa sprzedaży i zakupu nieruchomości.

Warto też jeszcze raz przypomnieć o konieczności sprawdzenia wszystkich szczegółowych warunków każdej tego typu umowy przed jej podpisaniem – umowy z zakresu prawa o nieruchomościach zazwyczaj stwarzają istotne relacje prawne, jak i finansowe, dlatego konsekwencje związania się taką umową są szczególnie istotne z punktu widzenia interesów klienta.

Każdą wątpliwość warto wyjaśnić z pomocą doświadczonego specjalisty.

W ramach proponowanej przez kancelarię obsługi prawnej znajdziecie Państwo również możliwość przeprowadzenia przez naszych specjalistów weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

Usługi i specjalizacje - Kancelaria Prawna Nieruchomości