Adwokat Nieruchomości Sosnowiec - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Nieruchomości Sosnowiec

Adwokat Nieruchomości Sosnowiec

Kupno lub sprzedaż obiektów mieszkalnych, usługowych, dochodzenie odszkodowań, wywłaszczenia to przykładowe kwestie, w jakich specjalizuje się adwokat do spraw nieruchomości w Sosnowcu. W naszej kancelarii oferujemy wsparcie w zagadnieniach prawnych dotyczących działek, lokali czy innych obiektów stanowiących własność osób prywatnych, firm lub instytucji. Prawnik zajmujący się nieruchomościami zapewnia nie tylko analizę i przygotowanie dokumentów związanych z ich obrotem, ale i porady oraz reprezentację mocodawców w postępowaniach polubownych i sądowych.

Nieruchomości w świetle prawa

W ujęciu prawnym są nimi: części powierzchni ziemskiej (grunty), budynki trwale związane z gruntem oraz stanowiące ich części lokale mieszkalne lub użytkowe. Przedmiotem obrotu mogą być tereny czy obiekty wyodrębnione geodezyjnie, które mają księgę wieczystą i stanowią oddzielny przedmiot własności. Prawnik od nieruchomości zajmuje się kwestiami, które wiążą się m.in. z ich podziałem, stanem prawnym, nabyciem, zbyciem, wynajmem itp. Na potrzeby klientów przeprowadza również audyty i analizy oraz opracowuje stosowne umowy i przygotowuje opinie.

Sprawy dotyczące nieruchomości prowadzone przez adwokata

Jakie usługi świadczy prawnik zajmujący się nieruchomościami? Najczęściej m.in.:

  • doradza,

  • sporządza różne pisma i wnioski,

  • opiniuje i bierze udział w negocjacjach przy zawieraniu umów m.in. ustanowienia użytkowania wieczystego, kupna-sprzedaży, działu spadku lub podziału majątku wspólnego małżonków, w skład których wchodzi nieruchomość,

  • reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych – przed stosownymi organami państwowymi, samorządowymi i sądowymi.

Prowadzone sprawy dotyczą m.in. rozgraniczenia działek, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z danej nieruchomości. Prawnik może pomóc np. uzyskać należne pieniądze czy dochodzić odszkodowań za działki zajęte pod drogi publiczne. Ponadto podejmuje się spraw o:

  • zasiedzenie,

  • zniesienie współwłasności,

  • wywłaszczenie,

  • rozgraniczenie posesji.

Adwokat od nieruchomości w imieniu mocodawców weryfikuje i aktualizuje stan prawny gruntów, budynków czy lokali. Reprezentując klientów, występuje też w kwestiach zakładania ksiąg wieczystych, dokonywania i wykreślania w nich wpisów czy uzgadniania ich treści z rzeczywistym stanem prawnym.

Obsługa prawna adwokata do spraw nieruchomości

Proponowana przez naszą kancelarię obsługa klientów z Sosnowca może dotyczyć także prowadzonych inwestycji na danej nieruchomości. Adwokat zajmuje się m.in.:

  • zbadaniem stanu prawnego działki czy innego obiektu mieszkalnego albo usługowego,

  • negocjowaniem warunków ich nabycia lub zbycia bądź opiniowaniem projektów umów dotyczących tych kwestii.

Często specjalizujący się w tym zakresie prawnicy także doradzają w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Oprócz tego współpracują przy sporządzaniu i analizie ustaleń planów miejscowych. Służą też poradą w kwestiach formalnych związanych np. z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochroną konserwatorską.

Prawnik od nieruchomości w Sosnowcu

Zadaniem naszego adwokata do spraw nieruchomości jest działanie w interesie klienta, którego reprezentuje. Na spotkanie w kancelarii można zabrać ze sobą wszelką dokumentację dotyczącą lokalu czy gruntu, co ułatwi analizę problemu. W zależności od jego rodzaju oraz decyzji osoby zgłaszającej się do prawnika może on udzielić porady prawnej lub zająć się reprezentacją mocodawcy przed urzędami, organami państwowymi i samorządowymi. Bez względu na formę świadczonej pomocy, jest zobligowany do zachowania pełnej dyskrecji w każdej sprawie, jaka zostanie mu powierzona.

Usługi i specjalizacje nieruchomościowe w naszej Kancelarii Adwokackiej