Adwokat Nieruchomości Katowice - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Nieruchomości Katowice

Adwokat Nieruchomości Katowice

Jednymi z zagadnień, w jakich specjalizuje się nasza kancelaria prawna, są nieruchomości. Adwokat, który zajmuje się tego typu sprawami, pomaga klientom prywatnym oraz biznesowym z Katowic i okolic. Proponuje wsparcie w cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz obrotu mieszkaniami czy gruntami. Poza doradztwem w zakresie zakupu i sprzedaży lokali, obiektów mieszkalnych bądź użyteczności publicznej czy działek adwokat do spraw nieruchomości podejmuje także inne działania związane z ich nabyciem/zbyciem lub wynajmem.

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat od nieruchomości?

Kwestie związane z jednymi z najcenniejszych dóbr regulują przepisy prawa. Adwokat od nieruchomości w ramach świadczonych usług wyjaśnia kluczowe regulacje. Oprócz tego może pomóc w różnego rodzaju sytuacjach, jakie ich dotyczą. Najczęściej są to:

Zawierane umowy

Na co dzień w swojej pracy spotykamy się m.in. ze sprawami najmu i dzierżawy nieruchomości. Adwokat sporządza umowy z tego tytułu lub analizuje, czy nie ma w nich klauzul niedozwolonych. Ponadto prawnik może pomóc klientom w zawieraniu, wykonywaniu, egzekwowaniu lub rozwiązywaniu tego rodzaju porozumień między stronami oraz w prowadzeniu wynikających z nich sporów sądowych.

Nasza kancelaria zajmuje się także weryfikowaniem innych umów pod kątem ich poprawności. Zaliczają się do nich m.in. kontrakty:

  • deweloperskie,

  • kredytowe,

  • o roboty budowlane czy remontowe,

Oprócz tego weryfikujemy dokumentację pod kątem zabezpieczenia interesów inwestorów w zakresie jakości i terminu realizacji usług oraz gwarancji i rękojmi.

Prawnik sprawdza też stan prawny danego lokalu, którego dotyczy inwestycja.

Zasiedzenie

Prawo dopuszcza możliwość nabycia nieruchomości także w drodze zasiedzenia, czyli poprzez wieloletnie korzystanie z niej. Tego rodzaju kwestie rozstrzygane są sądownie. Adwokat zajmujący się takimi sprawami pomaga wówczas klientom przejść przez stosowną procedurę, jak i w zakresie postępowań toczących się przeciwko osobom, które usiłują zasiedzieć dany lokal czy teren.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Takie sytuacje mają miejsce w różnych okolicznościach, a toczące się sprawy o bezumowne korzystanie z nieruchomości zwykle przebiegają w burzliwy sposób. Wśród nich są m.in.: postępowania o eksmisję albo nieopuszczenie lokalu po zakończeniu okresu najmu lub dzierżawy bądź dotyczące naruszenia posiadania. Rolą adwokata jest pomoc w zakresie polubownego lub sądowego rozwiązania tego problemu.

Służebność przesyłu

Jest to inaczej ograniczone prawo rzeczowe, a jego przedmiot stanowi korzystanie z urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Gdy kable, rury, światłowody itp. usytuowane są na określonym terenie, przez co ograniczają możliwość jego użytkowania, można starać się o rekompensatę. Za ustanowienie służebności przesyłu właścicielowi działki przysługuje odpowiednie wynagrodzenie – jednorazowe bądź okresowe. Na zlecenie klientów prawnik od nieruchomości może pomóc w rozwiązaniu tej kwestii polubownie lub na drodze sądowej.

Zniesienie współwłasności

W tym przypadku adwokat wspiera klientów w umownym lub sądowym znoszeniu współwłasności poprzez:

  • podział fizyczny,

  • przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli,

  • sprzedaż i podział zysków między kilku udziałowców.

W tego rodzaju postępowania z reguły angażuje się biegłych sądowych, a nierzadko także prywatnych.

Prawnik zajmujący się nieruchomościami reprezentuje interesy klientów również w sprawach, które dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego lub odszkodowań od gminy z tytułu niekorzystnych zapisów w dokumentacji.

Adwokat od nieruchomości w Katowicach

Bez względu na rodzaj problemu, adwokat do spraw nieruchomości stara się wskazywać klientom rozwiązania, które przewiduje prawo. Dobro mocodawcy pozostaje priorytetem na każdym etapie prowadzonego postępowania – zarówno ugodowego, jak i sądowego.

Usługi i specjalizacje nieruchomościowe w naszej Kancelarii Adwokackiej