Adwokat Nieruchomości Częstochowa - Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Nieruchomości Częstochowa

Adwokat Nieruchomości Częstochowa

Nasza kancelaria w Częstochowie proponuje klientom indywidualnym oraz firmowym obsługę w zakresie prawa nieruchomości. Adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie może wspierać w wielu zagadnieniach związanych z budynkami czy gruntami o różnym statusie prawnym. Może pomóc nie tylko w kwestiach dotyczących sprzedaży/zakupu, ale i sporach sądowych w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów.

Prawnik od nieruchomości zajmuje się np. regulacją stanu prawnego kamienic i innych obiektów wielorodzinnych, gdzie krzyżują się interesy współwłaścicieli. Nierzadko klienci kancelarii mają skomplikowane i trudne relacje z najemcami. Wówczas również poszukują wsparcia adwokata.

Czym są nieruchomości?

Zgodnie z prawem to grunty, budynki trwale z nimi związane oraz stanowiące części tych obiektów lokale mieszkalne lub użytkowe. Przepisy dotyczące nieruchomości regulują zarówno powstanie, zapisy oraz wszelkie zmiany, jak i ustanie prawa własności oraz innych praw rzeczowych. Obejmują np. użytkowanie, w tym wieczyste, służebności gruntowe.

W jakich sprawach pomaga prawnik od nieruchomości?

Kancelaria świadczy pomoc w postaci analizy stanu prawnego mienia na potrzeby klientów indywidualnych, firmowych, jak i reprezentacji ich interesów wobec gmin uchwalających plany zagospodarowania przestrzennego. Z pomocą adwokata w Częstochowie można również starać się o dochodzenie odszkodowania od samorządu gminnego z tytułu niekorzystnych zapisów w tym dokumencie. Nasza kancelaria podejmuje się także występowania w imieniu mocodawców w sporach dotyczących opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Ponadto prawnik od nieruchomości zajmuje się następującymi sprawami:

  • zawieranie, wykonywanie i egzekwowanie realizacji umów najmu i dzierżawy – adwokat m.in. analizuje je pod kątem „pułapek” prawnych, przygotowuje propozycje tego rodzaju dokumentów, prowadzi wynikające z nich spory sądowe;
  • zasiedzenie – poprzez tę instytucję (zgodnie z prawem własności) nieruchomości można nabyć również w wyniku upływu czasu. Aby jednak do tego doszło, należy wystąpić do sądu. Wówczas prawnik pomaga w przeprowadzeniu procesu w tym zakresie. Może wspierać również w sytuacji odwrotnej, gdy ktoś usiłuje zasiedzieć mienie danej osoby;
  • zniesienie współwłasności – wielokrotnie zdarza się, że dana nieruchomość stanowi majątek kilku osób. Aby zmienić ten stan rzeczy, można dokonać np. fizycznego rozdziału, sprzedaży i podzielić się uzyskanymi środkami. Wówczas rolą prawnika jest pomoc w zakresie uregulowania tego stanu w postępowaniu sądowym. Ponadto innym rozwiązaniem wspomnianego problemu może być doprowadzenie do eksmisji, zmniejszenia opłaty za wieczyste użytkowanie itp.;
  • służebność przesyłu – adwokat specjalizuje się także w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowania za jej ustanowienie. W ten sposób właściciel np. działki pomimo ograniczeń związanych z korzystaniem z niej na co dzień z powodu urządzeń przesyłowych (kabli, rur, światłowodów itd.) otrzymuje stosowną rekompensatę. Może być świadczeniem jednorazowym bądź okresowym, a wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju sprzętu czy zaistniałych utrudnień w użytkowaniu terenu;
  • obsługa prawna inwestycji – klient może liczyć m.in. na doradztwo w zakresie nabycia działki/budynku oraz analizę wszystkich możliwych aspektów związanych z przepisami dotyczącymi m.in. ochrony środowiska, archeologii, praw osób trzecich itd. Oprócz tego świadczymy pomoc w realizacji procesu budowlanego (przygotowanie wniosków o warunki zabudowy, ocena oddziaływania na środowisko) – do zakończenia inwestycji oraz oddania jej do użytku.

W ramach wspomnianych wcześniej analiz różnych umów prawnik od nieruchomości sprawdza także kontrakty deweloperskie i kredytowe. Podobną usługę oferujemy w przypadku dokumentów, które zawierane są w zakresie wykonania określonych robót budowlanych czy prac remontowych. W nich również mogą znaleźć się klauzule niedozwolone, które uniemożliwiają np. późniejsze wyegzekwowanie terminów. Przejrzenie dokumentacji przez adwokata może pozwolić na usunięcie niekorzystnych zapisów lub zmianę ich brzmienia.

Zakres usług związanych z nieruchomościami świadczonych przez adwokata

Podczas spotkania z prawnikiem w Częstochowie zajmującym się tematami związanymi z obrotem nieruchomościami klient może uzyskać poradę prawną, przedstawić wszelkie wątpliwości czy udzielić pełnomocnictwa w swojej sprawie.

Ponadto usługi adwokata obejmują sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych, opiniowanie tych dokumentów, udział w negocjacjach przy ich zawieraniu. Nasza kancelaria podejmuje się także reprezentacji klientów przed sądami różnych instancji w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Doradzamy przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczenia na nieruchomości w postaci hipotek oraz prowadzimy sprawy o zakładanie ksiąg wieczystych, wprowadzanie w nich zmian czy uzgadnianie treści z rzeczywistym stanem prawnym.

Usługi i specjalizacje nieruchomościowe w naszej Kancelarii Adwokackiej