Prawnik w sprawach ZUS Katowice, odwołanie decyzji ZUS - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Prawnik w sprawach ZUS Katowice

Prawnik w sprawach ZUS Katowice

Prowadzona przez nas kancelaria w Katowicach świadczy porady prawne m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych. Usługi skierowane są zarówno do pracowników, jak i pracodawców, którzy potrzebują pomocy w rozstrzyganiu problemów wynikających ze stosunku pracy. Adwokat do spraw ZUS reprezentuje też klientów w sporach z tą instytucją w zakresie odwołań od wydanych decyzji związanych z przyznawaniem świadczeń socjalnych, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

Najczęstsze sprawy ZUS

Specjalizujący się w tym zakresie prawnik analizuje sprawy, które dotyczą najczęściej:

  • błędnego ustalenia kapitału początkowego – nieuwzględnienie składkowych lat pracy, stażu bądź rodzaju pracy, która wykonywana była np. w warunkach specjalnych,

  • podważania zasadności wypłaty świadczenia chorobowego,

  • odmowy przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego, wyrównawczego, rehabilitacyjnego i innego osobie uprawnionej,

  • odebrania prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej lub emerytury,

  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

  • postępowań związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego,

  • kwestii składek – ich przedawnienia, zwrotu, zaległości, nadpłaty.

W tego typu sprawach adwokat może złożyć odwołanie od decyzji ZUS i reprezentować klienta przed wydziałami ubezpieczeń społecznych sądów.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS w Katowicach

W przypadku wydania przez tę instytucję decyzji odmownych osobom ubezpieczonym przysługuje prawo odniesienia się do otrzymanego pisma - zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Bez względu na rodzaj problemu, odwołania od decyzji ZUS może składać prawnik specjalizujący się w tych sprawach. Jest to możliwe w momencie, kiedy klient udzieli mu swojego pełnomocnictwa. Wówczas adwokat przygotowuje dokumentację oraz wyjaśnia mocodawcy, jak będą wyglądać poszczególne etapy postępowania. Jego zadaniem jest również przeanalizowanie, czy w danej sytuacji odwołanie od decyzji instytucji rzeczywiście jest zasadne oraz jakie mogą być korzyści w momencie pomyślnego dla klienta rozstrzygnięcia postępowania.

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem do spraw ZUS?

Reprezentujący kancelarię adwokat prowadzi sprawy w sporach przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym. Pomoc prawna może przydać się w momencie, kiedy np. pracodawca nie odprowadza składek na poczet ubezpieczeń społecznych lub emerytury czy renty są rażąco niskie bądź sposób ich naliczania budzi wątpliwości. Często zapytania dotyczą także świadczeń powypadkowych, gdy organ rentowy kwestionuje zasadność ich przyznania.

Na spotkanie w kancelarii z adwokatem do spraw ZUS można zabrać ze sobą pełną dokumentację. Będzie ona punktem wyjścia do podjęcia przez prawnika konkretnych działań na rzecz mocodawcy.

Procesy sądowe z ZUS

Polski system zabezpieczenia społecznego nie należy do najstabilniejszych. Częste ingerowanie w zasady jego funkcjonowania nie wpływa na jego renomę. Co za tym idzie – również wiele zasad, według których przyznawane są i naliczane różnego rodzaju świadczenia, pozostawia wiele do życzenia. Dość niedokładne sprecyzowanie niektórych kwestii formalnych może doprowadzać do zbyt dowolnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Takie zarzuty często kierowane są pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wielu ubezpieczonych jest nieusatysfakcjonowanych z powodu wydania przez ZUS niekorzystnych decyzji – np. w sprawie przyznania zasiłków, rent i emerytur. Rzeczywiście, nie wszystkie decyzje wydane przez ZUS znajdują uzasadnienie w literze prawa – powodem nieporozumień jest najczęściej zbyt duża swoboda w interpretacji przepisów, co jest pokłosiem nie najlepiej „napisanego” prawa.

porady prawne Katowice

Reprezentowanie przez ZUS

W naszej praktyce kancelaryjnej często zajmujemy się tego typu sprawami. Oferujemy kompleksowe porady prawne, dotyczące postępowań prowadzonych przez ZUS. Czy warto inwestować w profesjonalną pomoc prawną? Specjalizujemy się m.in. w tym obszarze prawa i oferujemy naszą pomoc w tym zakresie, we wszystkich miastach, w których działamy. Prawnik z naszego zespołu zaoferuje Państwu pełny zakres pomocy w przypadku wydania przez ZUS, Oddział Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, niekorzystnej decyzji. Na czym polega proponowany przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Magdaleny Połacik pakiet usług związanych z ubezpieczeniami społecznymi? Oferujemy profesjonalne doradztwo, ale również prowadzenie spraw odwoławczych od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania prawa do świadczenia lub ustalenia niekorzystnych warunków finansowych, reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych. Gros prowadzonych przez nasz zespół spraw dotyczy uprawnień rentowych i emerytalnych, w tym świadczeń z tytułu emerytur wcześniejszych, przyznawanych w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych lub pracy o szczególnym charakterze. Każdy prawnik z naszego zespołu jest gotów do walki z ZUS, opartej o merytoryczną wiedzę oraz doskonałą znajomość przepisów.

prawnik do walki z zus

Satysfakcjonująca obsługa

Niekorzystna decyzja wydana przez ZUS nie musi być ostateczna, dlatego, jeśli uważamy, że nie została ona podjęta zgodnie z prawidłowymi przesłankami, warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, aby dać sobie szansę na korzystniejsze rozwiązania. Gwarantujemy indywidualne i rzetelne, szczegółowe podejście do każdej sprawy, aby doprowadzić do sukcesu, na którym zależy tak samo naszym klientom, jak i nam.

Współpraca na przejrzystych zasadach

Znajomość przepisów leży u podstaw walki o swoje prawa. Niestety zmienność zapisów, a także często ich niezrozumiałe formułowanie prowadzi do sytuacji, w których rezygnuje się z walki o należne przywileje. To kolejny powód, aby zgłosili się Państwo do naszej kancelarii. Oferujemy porady prawne dotyczące działań ZUS, prowadzone na przejrzystych zasadach. Dokładamy wszelkich starań, aby w zrozumiały sposób przedłożyć tematykę nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Dążymy do stworzenia przejrzystych sytuacji, dzięki którym zrozumieją Państwo podejmowane przez nas kroki oraz będą mogli spodziewać się ich możliwych konsekwencji. Wierzymy, że prawnik do walki z ZUS może z jednej strony skutecznie zabiegać o interesy klientów, a z drugiej zapewniać poczucie prawnego bezpieczeństwa.

Indywidualnie podejście do podejmowanych spraw

Porady prawne dotyczące ZUS, jak już zostało wspomniane, często dotyczą podobnych zagadnień. Niemniej nie oznacza to, że można stosować dla nich ten sam schemat działania. Dbamy o indywidualne podejście do każdej sprawy. Już od samego początku drobiazgowo przyglądamy się stronie prawnej powierzonego zagadnienia. Preferujemy jak najbardziej spersonalizowane podejście, maksymalizując w ten sposób szansę na pozytywne rozwiązanie problemu. Potrafimy skutecznie łączyć sprawdzone pomysły z kreatywnymi koncepcjami. Dlaczego jeszcze warto nam zaufać? Posiadamy spore doświadczenie, a to element o istotnym znaczeniu w przypadku spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Jeśli potrzebny Państwu skuteczny prawnik do walki z ZUS, zachęcamy do kontaktu.

Usługi i specjalizacje ZUS w naszej Kancelarii Adwokackiej