Rozwód Sosnowiec prawnik, sprawy rozwodowe, pozwy - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Rozwodowy Sosnowiec

Adwokat Rozwodowy Sosnowiec

Do najczęściej orzekanych przez sądy spraw rodzinnych należą rozwody. Nasza kancelaria w Sosnowcu specjalizuje się m.in. w tych kwestiach. Prawnik może służyć pomocą – od porad, przez sporządzanie różnych pism, aż po reprezentację klienta w sądzie.

Adwokat, który prowadzi sprawy rozwodowe, potrafi zachować dystans emocjonalny, konieczny do przeprowadzenia postępowania zgodnie z interesem klienta, jakiego reprezentuje.

W jakim zakresie może pomóc adwokat?

To od klienta zależy, jakiego rodzaju wsparcia oczekuje ze strony adwokata zajmującego się rozwodami. Może skorzystać jedynie z pomocy w formie konsultacji prawnej i uzyskać interesujące go informacje podczas spotkania w kancelarii. Gdy w grę wchodzi bardziej skomplikowana sprawa rozwodowa, możliwe jest zlecenie prawnikowi np. przygotowania pisemnej opinii, która będzie zawierała odpowiedzi m.in. na pytania prawne.

Ponadto adwokat sporządza różne pisma takie jak np.:

 • pozew o rozwód lub alimenty,
 • wezwanie przedprocesowe,
 • porozumienie rodzicielskie dotyczące wykonywania opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi,
 • wniosek o podział majątku,
 • odwołanie od wyroku sądu.

Jeśli chodzi o rozwód, prawnik może również wziąć udział w negocjacjach dotyczących formalnego uregulowania przez małżonków najważniejszych spraw dotyczących ich życia – prawo przewiduje bowiem taką możliwość. W przypadku, gdy tego rodzaju spotkania kończą się pozytywnie, czyli rozstające się strony ustalą np. kwestię sprawowania opieki nad dziećmi, podział majątku, wysokość alimentów – istnieje szansa na uzyskanie wyroku podczas pierwszej rozprawy.

Jak wygląda spotkanie z prawnikiem od rozwodów?

Decydując się na powierzenie sprawy adwokatowi z kancelarii w Sosnowcu, którego specjalnością są sprawy rozwodowe, przed spotkaniem powinno się przygotować niezbędne dokumenty, jakie mogą okazać się przydatne. Na ich podstawie prawnik może ustalić, jak wygląda stan faktyczny i poprowadzić postępowanie sądowe o rozwód. Przydadzą się m.in. akty małżeństwa czy urodzenia dzieci oraz inne, które mogą stanowić dowód podczas rozprawy.

W razie chęci klient może przygotować na spotkanie z adwokatem swoje notatki, czyli zapisać, czego oczekuje, czy zależy mu na wyroku z orzeczeniem o winie (a jeśli tak, to z jakiej przyczyny), czy raczej bez wskazywania osoby odpowiedzialnej za rozkład pożycia małżeńskiego. Warto też zastanowić się nad dowodami. Do nich zaliczają się zeznania świadków oraz dokumenty w postaci m.in.:

 • raportów policyjnych,
 • obdukcji lekarskich,
 • rachunków,
 • maili,
 • SMS-ów,
 • zdjęć,
 • filmów,
 • wyciągów z konta.

Podczas konsultacji prawnej z adwokatem klient ma możliwość przeanalizowania, na jakich zasadach chciałby uregulować kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku, mieszkania itp.

W momencie, gdy zdecyduje się na zatrudnienie prawnika do poprowadzenia sprawy rozwodowej, ważne, aby powiedział pełnomocnikowi wszystko, co może być istotne i przydatne podczas ustalania strategii działania.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej uzależniony jest od wielu czynników. Biorąc pod uwagę, że formalne rozstanie małżonków budzi wiele emocji i rzutuje na dalsze życie obu stron, zarówno długość trwania procesu, jak i uzyskane rezultaty zależą m.in. od:

 • tego, czy małżeństwo miało dzieci,
 • powodu rozpadu,
 • przygotowanej argumentacji.

Najważniejsze jest jednak podejście stron do kwestii sądowego zakończenia małżeństwa. Jeśli małżonkowie są zgodni w najważniejszych sprawach, jakie trzeba uregulować, wówczas możliwe jest orzeczenie rozwodu nawet na pierwszej rozprawie.

Formalne rozstanie małżonków może nastąpić z winy jednego z nich, obu lub bez wskazywania odpowiedzialności – jeśli wnoszą o to strony.

Co rozstrzyga sąd podczas sprawy rozwodowej?

Podczas procesu o rozwód sąd ustala też takie kwestie jak m.in.:

 • władza rodzicielska nad wspólnym dzieckiem małżonków – może np. ją powierzyć jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając drugiemu, pozostawić pieczę nad małoletnim obu stronom na ich zgodny wniosek. Zdarzają się także orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o jej zawieszeniu,
 • kontakty z dzieckiem – na jakich zasadach mają się odbywać,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty – na dziecko lub małżonka,
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – dotyczy to sytuacji, w której małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem.

W każdej z tych kwestii adwokat z Sosnowca może pomóc przygotować się klientowi w ramach ustalonej strategii działania.

Sprawy o rozwód a etyka zawodowa

W sprawach o rozwód oraz innych adwokat ponosi odpowiedzialność za wszystko, co powie podczas porady prawnej. Etyka zawodowa zobowiązuje go również do tego, aby utrzymać w tajemnicy powierzone przez klienta informacje związane m.in. z sytuacją rodzinną. Są mu niezbędne do tego, aby poprowadzić postępowanie. Prawo rodzinne jest bardzo delikatną materią, nierzadko koniecznością staje się analiza sądowa intymnych kwestii. Dlatego rolą prawnika jest zapewnienie mocodawcy komfortu i pomocy w przejściu przez trudny okres rozwodu. Współpraca pomiędzy stronami powinna przebiegać w atmosferze wzajemnego zaufania.

Usługi i specjalizacje Rozwodowe w naszej Kancelarii Adwokackiej