Rozwód Katowice prawnik, sprawy rozwodowe, pozwy - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Rozwodowy Katowice

Adwokat Rozwodowy Katowice

Definitywnym rozwiązaniem małżeństwa jest rozwód, a następuje on w wyniku wyroku sądu okręgowego. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka świadczy usługi m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla klientów z Katowic. Specjalizujący się w nim prawnik służy poradami oraz pomocą w przygotowaniu pozwu, jak również reprezentacją podczas procesu sądowego. Adwokat zapewnia także pełną dyskrecję. Sprawy rozwodowe mają różny przebieg, z reguły jednak towarzyszą im trudne emocje. Dla wielu osób formalne rozstanie się oznacza wielkie zmiany w codziennym funkcjonowaniu, nie potrafią się z tym pogodzić lub wręcz przeciwnie – chcą tego, aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Podczas tego postępowania prawnik jest osobą neutralną, która podejmuje wszelkie możliwe prawnie czynności w interesie klienta. Nasz adwokat rozwodowy w Katowicach proponuje więc różne rozwiązania w danej sprawie w tym np. ustalenie najważniejszych kwestii związanych z dziećmi, majątkiem itd. na drodze negocjacji lub mediacji.

Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce i Katowicach

Rozstania małżonków podyktowane są różnymi powodami. Do najczęstszych przyczyn spraw rozwodowych zalicza się m.in.:

  • zdradę,

  • nałogi – alkoholizm, narkomanię, hazard itd.,

  • niegospodarność,

  • uchylanie się od pracy,

  • niechęć do posiadania dzieci.

Aby jednak stwierdzić nieważność małżeństwa przed sądem, muszą zostać spełnione następujące warunki w zakresie rozpadu pożycia. Powinien on być:

  • zupełny – co oznacza, że między stronami ustały więzi: uczuciowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza,

  • trwały – czyli ma charakter ostateczny, nieodwracalny.

Dlatego nawet bardzo poważne nieporozumienia małżonków, trwające jednak krótko, nie mogą uzasadniać rozwodu. W takim przypadku raczej zaleca się np. podjęcie terapii.

Jak rozpocząć sprawę rozwodową?

Aby się formalnie rozstać, zacząć trzeba od złożenia pozwu rozwodowego, w którego przygotowaniu może pomóc prawnik. Zanim jednak pismo wpłynie do sądu, istnieje jeszcze możliwość skorzystania z porady specjalisty, który praktykuje w obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Na podstawie rozmowy z nim klienci dowiadują się m.in. o konsekwencjach prawnych, przebiegu postępowania i zbieraniu materiałów dowodowych w sprawie oraz w jaki sposób pomaga w procesie prawnik. Rozwody mogą być orzeczone ze wskazaniem winy jednego lub obojga małżonków, jak również na zgodne żądanie obu stron. Procedura, która zaczyna się od złożenia pozwu i kończy ogłoszeniem wyroku, ma zawsze indywidualny charakter.

Rola adwokata w postępowaniu rozwodowym

Oddawany do sądu pozew o rozwód powinien być dobrze przygotowany, dopasowany w sposób indywidualny do sytuacji faktycznej oraz prawnej strony, która go składa. Specjalizujący się w tych sprawach adwokat rozwodowy może na zlecenie klienta opracować takie pismo oraz zgromadzić materiał potwierdzający sytuację, w jakiej znalazł się mocodawca oraz powody, dla których chce formalnego orzeczenia końca małżeństwa. Ponadto dopilnuje, aby dołączyć odpisy aktów małżeństwa oraz urodzenia dzieci. W zależności od indywidualnej sytuacji klienta zasadne będzie również załączenie do pozwu np.: zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, rachunków, fotografii, nagrań, sprawozdań detektywistycznych itd. To, jakie informacje mogą być przydatne dla sądu, ostatecznie ustali adwokat. Rozwody są trudnym przeżyciem dla małżonków, a zadaniem prawnika jest dobrać metody i środki działania do sytuacji faktycznej i prawnej. Jego rolą jest także przygotowanie klienta do najczęściej zadawanych pytań na rozprawie rozwodowej, z których wiele może dotyczyć kwestii intymnych czy bolesnych dla strony, którą reprezentuje.

Sprawy rozwodowe w Katowicach

To, jak długo potrwa proces od momentu złożenia pozwu po wydanie wyroku przez sąd, zależy od rodzaju sprawy rozwodowej. Niekiedy zapada on już na pierwszej rozprawie, a czasami proces toczy się przez wiele miesięcy. Sporo zależy od stanowisk procesowych rozstających się małżonków. Dlatego, jeżeli jest to możliwe, warto uzgodnić je przed wszczęciem postępowania o rozwód, a pomóc w tym może prawnik w Katowicach. Adwokat dopilnuje też, aby ewentualnie uczynić to przed pierwszą rozprawą.

Usługi i specjalizacje Rozwodowe w naszej Kancelarii Adwokackiej