Rozwód Częstochowa prawnik, sprawy rozwodowe, pozwy - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Adwokat Rozwodowy Częstochowa

Adwokat Rozwodowy Częstochowa

W kancelarii w Częstochowie zajmujemy się m.in. sprawami rozwodowymi. Adwokat służy zarówno poradą prawną na etapie podejmowania przez klienta decyzji o formalnym rozstaniu się, jak i wsparciem podczas całego postępowania sądowego. Proces rozpoczyna się w momencie, kiedy dana osoba złoży pozew o rozwód. Prawnik specjalizujący się w tym zakresie wskazuje różne drogi postępowania oraz proponuje możliwą strategię działania.

Sprawy rozwodowe zaliczane są do jednych z najbardziej emocjonujących sytuacji w życiu człowieka, a rolą adwokata jest wsparcie prawne podczas tego trudnego okresu.

Najczęstsze przyczyny rozwodów

Do najczęściej występujących przyczyn rozwodów zalicza się m.in.:

 • nadużywanie alkoholu,
 • niedochowanie wierności małżeńskiej,
 • niezgodność charakterów,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • problemy ze środkami pieniężnymi,
 • naganny stosunek do członków rodziny,
 • dłuższą nieobecność,
 • brak pożycia.

Bez względu na powód rozstania się małżonków, każdy problem powinien być szczegółowo opisany w pozwie o rozwód, co klient może uczynić sam lub z pomocą adwokata.

Różne scenariusze spraw rozwodowych

Prawo przewiduje, że sąd może orzec rozwód, wskazując na winę jednego z małżonków lub obojga. Trzecią opcją jest stwierdzenie, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy.

Aby mógł zapaść wyrok rozwiązujący małżeństwo, musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia, co oznacza, że przestały występować więzi:

 • uczuciowa (emocjonalna),
 • fizyczna,
 • gospodarcza.

Z punktu widzenia małżonków niemożliwie jest powrócenie do wspólnego pożycia.

W momencie, kiedy obie strony są zgodne w najważniejszych kwestii związanych z rozwodem, jest szansa, że sąd wyda postanowienie na pierwszej rozprawie.

Zakres usług świadczonych przez prawnika w sprawach rozwodowych

Do podejmowanych przez adwokata czynności w sprawach rozwodowych zaliczają się m.in.:

 • porady – do kancelarii często przychodzą osoby, które jeszcze rozważają podjęcie decyzji w kwestii formalnego rozstania się i chcą poznać skutki prawne, wyjaśnić wątpliwości, uzyskać informacje, jak przebiega proces itp.,
 • pomoc w napisaniu oraz złożeniu pozwu o rozwód – z zachowaniem wymaganych procedur,
 • opracowanie strategii działania – już na pierwszym spotkaniu z klientem, który zdecydował się na sądowe rozwiązanie małżeństwa i udzielenie pełnomocnictwa, prawnik analizuje sytuację, w jakiej znalazł się mocodawca i proponuje plan postępowania zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • udział w mediacjach między małżonkami – to możliwość przewidziana prawem, która pozwala rozstającym się stronom na polubowne ustalenie wielu ważnych życiowo kwestii takich jak np. opieka nad małoletnimi dziećmi, alimenty na nie lub jednego z małżonków czy podział majątku. Pomyślnie zakończona procedura upraszcza rozwody,
 • przygotowanie do sprawy – ten etap obejmuje pomoc prawnika m.in. w zakresie zbierania potrzebnych dokumentów oraz dowodów. Do nich zaliczać się mogą np. raporty policyjne, obdukcje lekarskie (jeśli dochodziło np. do przemocy fizycznej), rachunki, zeznania świadków, maile, SMS-y, zdjęcia, nagrania filmowe, wyciągi z konta czy karty kredytowej,
 • reprezentacja klienta w sądzie – zajmujący się postępowaniem o rozwód adwokat służy wsparciem merytorycznym. Może ono obejmować nie tylko etapy do wydania wyroku, ale także ewentualne odwołania od niego czy uregulowanie pozostałych kwestii nierozerwalnie związanych z formalnym rozwiązaniem małżeństwa.

W momencie, kiedy klient podejmuje decyzję o rozwodzie i skorzystaniu w tym zakresie z pomocy, ważne znaczenie dla przebiegu sprawy ma szczerość wobec adwokata w kwestii przedstawienia sytuacji rodzinnej. Jednocześnie prawnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy powierzonych mu informacji. Są mu one potrzebne, aby podejmować czynności w sądzie zgodne z interesem mocodawcy.

Jakie dokumenty pomaga przygotować prawnik rozwodowy?

Poza wspomnianym już pozwem o rozwód prawnik może pomóc także w sporządzeniu dokumentów dotyczących m.in.:

 • podziału majątku,
 • alimentów,
 • separacji – jej ustanowienia bądź zniesienia,
 • uregulowania opieki nad dziećmi oraz kontaktów z nimi.

Jeśli chodzi o rozwody, nasza kancelaria w Częstochowie podejmuje się reprezentacji klientów na każdym etapie postępowań kończących związki małżeńskie. Adwokat realizuje sprawy rozwodowe m.in. przed sądem.

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Decyzja o tym, aby zakończyć sądownie, nierzadko wieloletni związek małżeński jest zazwyczaj bardzo trudna. Jej podjęcie pociąga za sobą konieczność prawnego uregulowania wielu kwestii związanych ze wspólnym majątkiem, opieką nad dziećmi czy alimentami na nie. Sąd wydając wyrok, ma przede wszystkim na uwadze dobro małoletnich. Dlatego przed skorzystaniem z usług adwokata, ważne jest przemyślenie wszystkich kwestii. Rozmowa z prawnikiem ma na celu wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przeanalizowanie różnych scenariuszy postępowania – dopuszczanych przepisami. Równie istotne są odpowiedzi klienta na pytania: "co jest dla niego ważne i co chce osiągnąć w sprawie rozwodowej?".

Usługi i specjalizacje Rozwodowe w naszej Kancelarii Adwokackiej