Upadłość konsumencka Sosnowiec - Kancelaria Prawna Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Upadłość Konsumencka Sosnowiec

Upadłość Konsumencka Sosnowiec

W życiu zdarzają się różne sytuacje, które doprowadzają do zadłużenia. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala sobie z nimi poradzić? Kto i gdzie może złożyć stosowny wniosek i na czym polega dalsza procedura? Jak wygląda upadłość konsumencka w Sosnowcu późniejsza spłata długów? W tej kwestii pomoc klientom z Sosnowca oferuje kancelaria prawna. Upadłość konsumencka jest jedną z naszych specjalizacji. Adwokat, który się nią zajmuje, wspiera dłużników poprzez świadczenie porad, sporządzanie odpowiednich pism czy reprezentację w sądzie.

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Procedura wszczynana jest na podstawie złożonego przez dłużnika wniosku do sądu. Dana osoba może go wnieść, gdy staje się niewypłacalna. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne np. nieszczęśliwe wypadki, choroby, zaciągnięte kredyty czy nieumiejętność radzenia sobie z problemami finansowymi. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Sosnowcu daje możliwość odzyskania przez wierzycieli przynajmniej części swoich pieniędzy, a sam zainteresowany zyskuje szansę na to, aby oddłużyć się w określonym w czasie. Z postępowania w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystać może osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Na czym polega procedura upadłościowa?

Zaczyna ją złożenie wniosku do sądu właściwego (dla miejsca stałego pobytu) przez konsumenta (w określonych przypadkach może to zrobić również wierzyciel). Powinien on być odpowiednio i zgodnie z prawdą wypełniony, a do niego warto dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczność powstania niewypłacalności np. rachunki za leczenie, wezwania do zapłaty itd. Kluczowe jest jego uargumentowanie, które wskaże, że upadłość konsumencka jest zasadna. Adwokat z kancelarii prawnej pomaga w napisaniu uzasadnienia oraz zapewnia wsparcie przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku.

Posiedzenie sądowe ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Dłużnik lub reprezentujący go prawnik mogą wnioskować o przeprowadzenie dowodu. W czasie rozprawy sąd może oddalić wniosek lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe, na którego etapie powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz. Kolejnymi krokami są określenie wielkości zadłużenia i przekazanie środków wierzycielom w ramach planu podziału.

Dłużnik przy wsparciu adwokata może też zawrzeć z nimi układ, na podstawie którego zachowa części swoich dóbr np. nieruchomości.

Gdy jednak zasoby materialne upadłego nie zaspokajają w całości żądań wierzycieli, sąd może zdecydować o ustaleniu planu spłaty reszty zaległej kwoty w okresie maksymalnie 36 miesięcy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od tego i umorzyć zobowiązania, jednak postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Kiedy sąd zamknie postępowanie, dłużnik oddaje zobowiązania. Upadłość konsumencka jest więc dla niego metodą wyjścia z finansowego problemu i daje komfort psychiczny. Po spłacie wierzytelności ma on szansę na rozpoczęcie nowego etapu oraz powrót do normalnych warunków życiowych.

Jak kancelaria może pomóc w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wiele osób zadłużonych nie jest pewnych, czy kwalifikują się do tego, aby skorzystać z możliwości oddłużenia, jaką daje upadłość konsumencka. Prawnik po przeanalizowaniu dokumentów oraz sytuacji klienta określa, czy może on złożyć stosowny wniosek do sądu. Tłumaczy też wszelkie działania związane z tą procedurą.

W naszej kancelarii prawnej podejmujemy się reprezentacji klientów z Sosnowca na każdym etapie spraw i na bieżąco je monitorujemy. Prowadzimy postępowania m.in.:

  • frankowiczów,

  • byłych przedsiębiorców,

  • osób, które wpadły w spiralę zadłużenia spowodowaną pożyczkami, utratą pracy,

  • poręczycieli.

Adwokat przygotowuje wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W ramach świadczonych usług prawnik sporządza też pisma o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Usługi i specjalizacje Upadłości Konsumenckiej w naszej Kancelarii Adwokackiej w Sosnowcu