Upadłość konsumencka Częstochowa - Kancelaria Prawna Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Upadłość Konsumencka Częstochowa

Upadłość Konsumencka Częstochowa

Prowadzona przez nas w Sosnowcu, Katowicach i Częstochowie kancelaria prawna Magdalena Polacik świadczy pomoc osobom, które interesuje upadłość konsumencka oraz wszystkie możliwości z nią związane. Pracujący tutaj adwokaci dokładnie analizują szczegóły przekazanych spraw pod kątem znalezienia wszystkich możliwych rozwiązań danego problemu. W zakresie świadczonych przez nich usług prawniczych mieści się także udzielanie porad, opracowywanie treści dokumentów procesowych i przedprocesowych. Występujemy też w roli pełnomocnika stron podczas toczącego się przed sądem postępowania.

Jako adwokaci mamy świadomość ciążących na nas obowiązków związanych z wykonywaniem tzw. zawodu zaufania publicznego. Jesteśmy zobligowani głównie do zachowywania dyskrecji, a także do podejmowania określonych, zgodnych z prawem działań na drodze do odpowiedniego rozstrzygnięcia przez sąd kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pozostajemy do dyspozycji interesantów zarówno w normalnych godzinach pracy kancelarii prawnej, jak i w święta oraz weekendy (po wcześniejszym umówieniu terminu). Nasi adwokaci towarzyszą im na każdym etapie realizacji procedur upadłościowych, w razie potrzeby służąc stosownym wsparciem.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Mianem upadłości konsumenckiej nazywa się postępowanie sądowe wszczęte w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli na drodze umorzenia zobowiązań finansowych dłużnika będącego osobą prywatną albo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Do jego rozpoczęcia niezbędne jest złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku w biurze podawczym właściwego sądu. Można tego dokonać osobiście albo za pośrednictwem adwokata z kancelarii prawnej działającej m.in. w Częstochowie. Istnieje także możliwość wysłania kompletnej dokumentacji na adres pocztowy danego organu sądowego. Ważny dokument zawiera zazwyczaj wykaz wszystkich składników majątku dłużnika i zgromadzonych przez niego środków pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej, a także spis wierzycieli wraz z listą przysługujących im należności. Istotną rolę przy składaniu tego typu wniosków odgrywają jednak przede wszystkim dołączone do niego zaświadczenia wskazujące na faktyczną niewypłacalność danej osoby. Utrzymujący się bowiem przez co najmniej trzy miesiące stan niemożności spłacania należności stanowi istotną przesłankę do możliwości starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy wsparciu adwokata z naszej kancelarii prawnej.

Procedowanie sprawy – 3 warianty

W zależności od okoliczności rozpatrywanie złożonego wniosku może odbywać się w wedle jednego z trzech sposobów postępowania. Są to kolejno:

  • proces na zasadach ogólnych;

  • układ na zgromadzeniu wierzycieli;

  • uproszczona upadłość konsumencka.

W pierwszym z wymienionych przypadków upadły ma prawo do złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty zaległości finansowych poszczególnym podmiotom albo umorzenie długu bez takiego dokumentu. Ten tryb działania stosuje się zazwyczaj względem dłużników dysponujących dużym majątkiem, wobec których roszczenia finansowe wysuwa liczne grono osób.

Układ na zgromadzeniu wierzycieli stanowi alternatywę dla upadłości konsumenckiej o charakterze likwidacyjnym. W naszej kancelarii prawnej działającej m, in. w Częstochowie służymy wsparciem klientom, którzy starają się o możliwość skorzystania z tego rozwiązania oraz interesantom, którym takie wyjście narzucił sąd mocą wydanej przez siebie decyzji. Jako adwokaci podejmujemy starania o zasądzenie odpowiednich dla tych osób warunków spłaty zobowiązań.

Istota uproszczonej upadłości konsumenckiej sprowadza się do scedowania odpowiedzialności za prowadzenie postępowania na syndyka. W tego typu procesach nie wyznacza się sędziego – komisarza. Wszczęcie takich procedur możliwe jest wobec osób ze stosunkowo niewielkim majątkiem i nieznaczną liczbą wierzycieli.

Upadłość konsumencka – skutki

Sprawy dotyczące takich zagadnień, jak upadłość konsumencka, które prowadzi adwokat z naszej kancelarii prawnej działającej m.in. w Częstochowie, w zależności od stopnia ich skomplikowania mogą trwać dłużej lub krócej. W wielu sytuacjach istnieje jednak realna możliwość ich zakończenia w przeciągu kilku miesięcy. Dłużnik w trakcie trwania procedur upadłościowych nie może swobodnie korzystać ze swego majątku ani rozporządzać nim zgodnie ze swą wolą. W jego realnej perspektywie pozostaje jednak uwolnienie się od ciążących zobowiązań finansowych. Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do automatycznego umorzenia wszystkich prowadzonych względem dłużnika postępowań egzekucyjnych. W razie utraty domu czy mieszkania adwokaci z naszej kancelarii prawnej oferują klientom możliwość starania się o sądowe wyznaczenie środków na najem innego lokalu na okres do dwóch lat.

Usługi i specjalizacje Upadłości Konsumenckiej w naszej Kancelarii Adwokackiej